Bm Holding

Hidroelektrik

Hidroelektrik enerji sektörüne ilk olarak 1986 yılında Türkiye’nin ilk Yap-İşlet-Devret modelli hidroelektrik yatırımı ile giren BM, bu güne kadar toplam 250 GWh kurulu gücüne sahip 8 adet HES projesinin geliştirme, tasarım, inşaat ve işletmesini yapmış, enerji sektöründen çekilme kararına müteakip portföyün tamamını devretmiştir.

BM’nin HES projelerinde uyguladığı yenilikçi çalışmalarından bazı örnekler aşağıdadır:

  • Büyük bir barajın ardışık regülatörlü kaskad sisteme dönüştürülerek kamulaştırma ihtiyacının %95 oranında azaltılması (Azmak HES),
  • Çevresel etkinin azaltılması için lastik dolusavak ve yeraltı santral tasarımlarının kullanımı (Azmak HES),
  • Çevresel etkilerin ve kamulaştırma alanının azaltılması ve daha avantajlı işletme şartları sağlanması amacıyla HES projelerinde açık su iletim hatlarının yeraltına alınması (Paşa HES),
  • Ardışık HES projelerinin daha yüksek fayda/maliyet oranı sağlanması amacıyla tek proje altında geliştirilmesi (Kayraktepe HES, Kavşak HES).