Bm Holding

Başkanın Mesajı

  1. Ana Sayfa
  2. Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Özgüven ve memnuniyet, BM Holding’in 50 yılı aşan ömrüne baktığımda kullanabileceğim en uygun iki kelimedir. Öğrenmek ve geliştirmek için tutkuyla sürdürdüğümüz yenilikçilik (inovasyon) ve daima çok çalışmak ilkelerimiz, hem bize bunları sağlamış, hem de iş vizyonumuzun temel öğeleri olmuştur.

Bugünün dünyasında ekonomi ve sanayi, nüfus ve rekabetin getirdiği artan bir baskı ile karşı karşıyayken, hükümetler sürdürülebilirliği sağlamak için artan çabalar içindedirler. Bizler de endüstrinin oyuncuları olarak kurumsal hedeflerimizi kovalarken, bir yandan da gelecek nesiller için kaynakların korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini önemseyen sürdürülebilir stratejileri benimsemek zorundayız. BM ailesinin her bir üyesi bu sorumluğun farkındadır. BM olarak tüm çalışmalarımızda bu amaçla verimlilikkurumsal güvenilirlik (dependability) ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasını önemsemekte, en çok bu yönlerimizle rekabetçi bir kuruluş olmak için büyük çaba sarf etmekteyiz.

Denklemin diğer tarafında ise, içinde yaşadığımız ve çalıştığımız toplumlara karşı sorumluluklarımız yatmaktadır. Ürün ve hizmetlerimizi ülkemize ve dünyaya sunarken, bu sorumluluğa dair bilincimizden hareketle çevreyi ve doğayı korumayı, küresel iklim değişikliğine karşı mücadele etmeyi ve parçası olduğumuz toplumlara katkıda bulunmayı önemli bir amaç ve büyük bir mutluluk sayıyoruz.

Vizyonumuz, faaliyetlerinde tüm bu yönlerden mükemmellik arz eden, paydaş ve müşterileri için yüksek değer yaratan ve yetenekli çalışanları ile sürdürülebilir büyümeyi yakalamış bir şirketler grubu olmaktır.

Saygılarımla,

Bülent KUYUMCU 
Yönetim Kurulu Başkanı