Bm Holding

Arge

 1. Ana Sayfa
 2. Arge

Arge

Yenilikçiliği cesaretle kucaklayan ve teşvik eden anlayışımızın temelini, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ArGe çalışmalarına verdiğimiz önem teşkil etmektedir. BM diğer kuruluşlardan farklı olarak, yeni fikirlerin geliştiği bir kuluçka merkezi ve uygulandığı tam-ölçekli bir laboratuar olarak da görev yapmaktadır. BM, grubun ilk zamanlarından bu yana çok sayıda teknik ve teknolojiyi adapte etmiş, tasarlamış veya kullanımının öncülüğünü yapmıştır. Bunun bazı örnekleri şunlardır:

 • Yerli ve milli karasal petrol sondaj kulesi: BM iştiraki olan Petrotek tarafından Türkiye Petrolleri, TPIC ve TÜBİTAK desteği ile Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj kulesi TP1500 “Koca Yusuf” sıfırdan tasarlanarak üretilmiştir. Kulenin başarılı saha performansı neticesinde, TPIC’ten gelen sipariş doğrultusunda yenileri üretime alınmıştır.
 • Yerli ve milli YDYB sistemi: BM iştiraki olan Pars tarafından üretim kuyularının debilerinin arttırılması amacıyla hidrolik çatlatma operasyonlarında ekonomik bir alternatif olarak ve %100 yerli ekipman kullanacak şekilde Yüksek-Debi-Yüksek-Basınçlı Pompaj (YDYB) operasyon metodolojisi geliştirilmiştir. Yöntem TP tarafından benimsenmiş olup, yoğun şekilde kullanılmaktadır.
 • Bataklık zeminde inşa edilen ilk baraj:BM’nin yenilikçi, kenarı yalıtılmış tavalar şeklindeki kazı tekniği sayesinde, Büyükçekmece Barajı Türkiye’nin bataklıkta inşa edilen ilk barajı olmuştur. Tesis aynı zamanda öngörülen süresinden 6 ay önce tamamlanarak bir diğer ilke imza atmıştır.
 • Şebeke elektriği ile sondaj hizmetli:Türkiye’de ilk olarak Anadolu Aslanı (Pars) sondaj şirketi ve Petrotek tarafından ortak olarak, yüksek akaryakıt maliyetlerinin bertaraf edilebilmesi amacıyla, şebeke elektriği ile çalışan bir sondaj sistemi geliştirilerek uygulamaya koyulmuştur. Bu sistem, “elektrikli kule” olarak anılan kulelerden daha ileri bir sistem olup, sondaj sırasında akaryakıt kullanmamaktadır.
 • İlk Yap İşlet Devret Hidroelektrik Santrali:BM, 1986 yılında başlattığı Dilek Güroluk Hidroelektrik Santrali projesi ile, günümüzde yaygın şekilde kullanılan Yap İşlet Devret finansman sisteminin hidroelektrik alanında Türkiye’deki öncülüğünü yapmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde bu günlere gelindiğinde mevzuatta çok önemli ayarlama ve değişiklikler gerçekleşmiştir.
 • Çok uluslu, büyük bir inşaat projesinde ilk Türk pilot: BM, Ermenek Barajı ve HES projesinin pilotluğu üstlenmek ile, çok uluslu ve büyük ölçekli inşaat projelerinde ilk Türk pilot olmuştur. BM, gerisi Avusturya’lı olan Ermenek Konsorsiyumu’nun aynı zamanda tek Türk üyesidir.
 • Jeotermalde ilk karotlu sondaj:Günümüz jeotermal aramacılığında git gide daha yaygın şekilde kullanılan bu yöntem ilk olarak BM tarafından geliştirilmiştir. Karotlu maden sondaj kuleleri üzerinde gerçekleştirilen modifikasyon çalışmaları neticesinde, jeotermal sahalarda (yüksek sıcaklık ve basınçta) çalışabilecek sondaj kuleleri üretilerek ilk defa BM’nin arama çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır.
 • Dar çaplı anüler BOP:BM’nin patentli teknolojilerinden birisi olarak, dar çaplı sondaj kulelerinin yüksek basınçlı sahalarda kullanımı sırasında yüksek sehpalara olan gereksimi ortadan kaldıran düşük profilli bir anüler BOP geliştirilmiştir.
 • WofE yöntemi ile 1 boyutlu permeabilite tayini:BM’nin uluslar arası literatürde yayınlanan yöntemlerinden birisi olarak, sondajı yapılan kuyularda kuyu içi permeabilitesinin, tüm kuyu parametlerinin (ROP, WOB, kaçak, rezistivite, WLT, PT, spinner, vs.) istatistiksel yöntemler ile değerlendirilmesi marifeti ile tayinine yönelik bir yöntem geliştirilmiştir.
 • İlk CSP Güneş – Jeotermal hibrid enerji üretimi:BM’nin TÜBİTAK desteğini de alan bir projesi olarak, ilk defa CSP güneş ile jeotermalin birbirinin eksiklerini tamamlayacak şekilde kombine edilmesi ile bir enerji üretim sistemi geliştirilmiştir. Halihazırda sistemin 200kW kurulu güç kapasitesinde bir pilot uygulaması Aydın’daki Gümüşköy JES’te faaliyet halindedir.
 • İlk yüzer PV enerji üretimi:BM’nin TÜBİTAK desteğini de alan bir diğer projesi olarak, ilk defa Azmak HES’in göl alanında yüzer PV paneller marifeti ile elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır. Buharlaşmayı engellemenin yanında su soğutmasının PV verimini arttırıcı etkisinden de faydalanan sistemin, güneş enerjisi alanında yeni bir ufuk açması hedeflenmektedir.
 • Tünelli JES konsepti:BM, düşük su tablasına sahip jeotermal sahalardan konvansiyonel yöntemlerle jeotermal enerji üretimi yapılmasını sağlayan bir tünelli JES konsepti üzerinde çalışmaktadır. Projenin pilot uygulamasının Alapınar Jeotermal Sahası üzerinde yapılması planlanmıştır.