Bm Holding

Vizyon & Değerler

 1. Ana Sayfa
 2. Vizyon & Değerler

Vizyon & Değerler

BM Holding, faaliyet gösterdiği sektörlerde yenilikçi ve çağdaş, sürdürülebilir ve çevreye uyumlu ürün ve servisler sağlamayı amaç edinmiştir. Bunu ise hem mühendislik ve Ar-Ge çalışmaları, hem de pilot uygulama ve projelere yatırım yaparak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Değerlerimiz

 • Dengelenmiş Öncelikler:Yüksek kalitede iş, mühendisliğin etkin kullanımı, optimize edilmiş çözümler, gelişme ve büyüme potansiyelini, sosyal sorumluluklarımız ve karlılık ile doğru şekilde dengeleyen bir çalışma stratejisi yürütmek,
 • Yenilikçilik (Inovasyon):Rakiplerimize göre daha yüksek verimlilik, daha iyi ürün kalitesi ve daha yüksek çevresel uyum yakalayan, yenilikçi, ileri teknolojiye sahip ve çoğu zaman zor projeleri gerçekleştirerek  faaliyet alanlarımızda sektör lideri olmaya devam etmek,
 • Mühendislik:Bulgularımızın büyük kısmını akademik dünya ile paylaşmak sureti ile mühendisliğin doğru kullanımını desteklemek ve teşvik etmek, bu günün ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda geleceğe yatırım yapmak,
 • Müşteriler:Müşterilerimize kalite-fiyat dengesinde en iyi ürün ve hizmetleri, en iyi mühendisliği sunarak ve her fırsatta çıkarlarını korumaya yönelik değişmek bir tavır sürdürerek, onların güvenini kazanmak,
 • İş Ortamı:Çalışanlarımız için yenilikçi, fikirlere ve değişikliklere açık, sosyal ve mesleki açıdan teşvik edici bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Daha iyi bir dünya:Faaliyetlerimizle ve sosyal sorumluluk projelerimizle daha iyi, daha temiz ve daha zengin bir dünya yaratılmasına katkıda bulunmak.

Misyonumuz

 • Yenilenebilir kaynakların azami şekilde kullanılmasını sağlayan, kaynak çeşitliliğine sahip enerji projelerinden oluşan bir proje geliştirme portföyü oluşturmak,
 • Mevcut kaynaklardan daha verimli enerji üretimine yönelik yeni ve daha iyi yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve bunları pilot ve direk uygulamalarla ticarileştirmek,
 • Türkiye’nin petrol, doğalgaz ve jeotermal aramacılık sektörlerini, yerel servis ve ürün çözümleri geliştirmek suretiyle tamamen millileştirmek,
 • Türkiye’nin petrol, doğalgaz aramacılık sektörünü, ülkemizin teknik ihtiyaçlarına uygun, tasarruflu ürün ve teknolojiler geliştirmek suretiyle verimli hale getirmek,
 • Petrol, doğalgaz ve jeotermal sondaj sektöründe, makine sanayi, sondaj ve kuyu hizmetleri müteahhitliği, tedarikçilik ve müşavirlik alanlarında Türk dünya markaları yaratmak.