Bm Holding

Hakkımızda

  1. Ana Sayfa
  2. Hakkımızda

Hakkımızda

BM Holding, son elli yılda inşaat ve mühendislik sektörünün önde gelen isimleri arasında yer almış ve büyük barajlar, hidroelektrik santraller, tüneller ve kuyular, kara sulama, isale ve kanalizasyon şebekeleri, otoyollar, yollar gibi büyük projelere imza atmıştır. Türkiye'de ve ülke çapında seçilen diğer yerlerde köprüler, doğal gaz ve petrol boru hatları ve istasyonları, tarama ve arazi ıslah işleri ve diğer karmaşık yapılar.

Bülent Kuyumcu, BM'nin ilk şirketini 1972 yılında BM Mühendislik ve İnşaat A.Ş.  olarak kurdu. Şirket, ofis binası inşaatı gibi küçük ölçekli yapıları üstlenerek işe başladı. Kuruluşundan sonra, şirket kademeli olarak üst düzey pazara geçiş yaptı. Sonraki 10 yılda BM, inşaat, mühendislik ve proje yönetimine çok sofistike bir yaklaşım gerektiren büyük ölçekli, karmaşık ve riskli inşaat projelerine odaklanmaya başlayınca çok özel bir pazara yöneldi. Buna paralel olarak farklı sektörlerde faaliyet göstermeye başlayan BM, 80'li yılların başında enerji üretimi, 2004 yılında jeotermal arama ve 2009 yılında tarım (bahçecilik, gübre) işine girdi. Turizm sektörü de şirketlerin geçmiş yatırım ilgi alanları arasında yer aldı. BM nihayetinde 2001 yılında sektörden çıktı.

Bugün BM Holding, iş grubu şirketleriyle inşaat, arazi geliştirme ve upstream petrol  alanlarında faaliyet göstermektedir. BM'nin genel iş yaklaşımına uygun olarak, BM'nin yan kuruluşları iyi mühendislik, kapsamlı Ar-Ge ve yenilikçiliğe yönelik cesur bir yaklaşımla pazara değer getirmeyi hedeflemektedir.

BM Grup, Türkiye'nin ilkine imza atmış olmanın gururunu taşımaktadır. Bunlardan bazıları, inşaat alanında Türkiye’nin yapım tarihi itirabirle en yüksek barajını, ilk lastik dolusavaklı HES'ini, yerel firma olarak ilk beton kemer barajını ve ilk bataklık üzerindeki barajını inşa etmenin, çok uluslu büyük bir inşaat konsorsiyumunun ilk yerel pilotu olmak, diğer alanlarda ise Türkiye'nin ilk B.O.T. hidroelektrik santrali, ilk özel sektör yüksek entalpili jeotermal kaynak keşfi, ilk CSP-jeotermal hibrit enerji sistemi, ilk yüzer-PV solar enerji sistemi, aralarında Türkiye’nin yerli ve milli petrol sondaj kulesi “Koca Yusuf”un da bulunduğu çok sayıda yerli petrol sondaj ekipmanının tasarım ve imalatı, yerli ve milli asit çatlatma teknolojisi YDYB sisteminin geliştirilmesi ve Türkiye’nin en büyük yerli yapım kuyu hizmet filosunun işletilmesidir.