Bm Holding

Cibuti Jeotermal Kabiliyet Kazandırma Projesi

 1. Ana Sayfa
 2. Sosyal Sorumluluk
 3. Cibuti Jeotermal Kabiliyet Kazandırma Projesi

Cibuti Jeotermal Kabiliyet Kazandırma Projesi

Cibuti Jeotermal Kabiliyet Kazandırma Projesi Cibuti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile koordineli olarak yürütülen, uzun soluklu bir eğitim ve kapasite geliştirme projesidir. Projenin amacı son derece yüksek jeotermal potansiyeline sahip olan Cibuti’nin, bu kaynakları aramak, keşfetmek, geliştirmek ve kullanıma sokmak doğrultusundaki kurum, mevzuat ve insan gücünün geliştirilmesidir. Bu kapsamlı projenin oluşturulması ve yürütülmesi BM grup şirketeri tarafından üstlenilerek gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında gerçekleştirilenler şunlardır:

 • Mevzuat
  • Cibuti Jeotermal Kanunu’nun hazırlanması
  • Cibuti Jeotermal İdaresi’nin (ODDEG) kurulması
  • Cibuti saha etüt çalışmalarının derlenerek raporlanması

 

 • Eğitim ve mühendislik
  • 4 Kuyuluk kuyu ve tedarik programı oluşturulması
  • Tedarik şartnamelerinin çıkarılması
  • Lokasyon proje ve inşaat şartnamelerinin oluşturulması
  • Sondaj programına uygun kule ve envanter seçimlerinin yapılması
  • Test programı yapılması
  • Test ile ilgili tedarik programı ve şartnamelerin oluşturulması
  • Sondaj tekniği eğitimi (Türkiye’de 2 ay süresince)
  • Kule bakımı eğitimi (Türkiye’de 2 ay süresince)
  • Jeotermal arama yöntemleri eğitimi (Türkiye’de 1 ay süresince)
  • Sahada sondaj uygulamaları eğitimi (Cibuti’de 3 ay süresince)

 

 • Tesis ve teçhizat
  • CF2000 hafif sondaj kulesi tedariği (supervision)
  • Petrotek PM225 sondaj kulesi tedariği (supervision)
  • 4 kuyuluk operatör malzemelerinin tedariği
  • Operatör saha kampının oluşturulması

 

 • Uygulama
  • Gale Le Goma sahasında 600m derinlikte jeotermal sondaj yapılması
  • Jeotermal akış testlerinin yapılması
  • 2 kuyuluk re-entry keşiflerinin yapılması ve şartname hazırlanması
  • Gale Le Goma sahası için fizibilite raporlarının hazırlanması

Proje aracılığıyla Cibuti Jeotermal İdarsi (ODDEG)’den 30 civarında personel jeotermal aramacılık ve sondaj faaliyetleri konusunda eğitim almış, sonrasında ise denetmenlerin gözetiminde saha uygulamalarında bulunmuşlardır. 2 yıllık proje süresinin sonunda Cibuti’nin jeotermal sahasındaki imkân ve kabiliyetleri önemli şekilde ileriye taşınmış, 2 farklı jeotermal enerji projesi ayağa kaldırılarak finansmana kavuşturulmuştur.