Bm Holding

İnşaat

BM’nin ana firması BM Mühendislik ve İnşaat A.Ş. 1972 yılında kurulmuş ve diğerleri de zamanla eklenmiştir. BM’nin gerçekleştirdiği en büyük inşaat projesi olan 308,9 MW kurulu gücüne sahip Ermenek Barajı ve HES Projesi (Ermenek, Karaman), büyük bir uluslararası konsorsiyumda bir Türk firmanın lider olarak yer aldığı ilk projedir. Çift eğrilikli asimetrik ince kemer beton olarak inşa edilen baraj temelden 218 m yüksekliğiyle tamamlanma yılı itibari ile Türkiye’deki en yüksek barajdır. Genişliği tepede 150 m’den az olan, tabanında ise yer yer 5 m’ ye kadar düşen, son derece dar bir vadide inşa edilen proje, gerek kablo vinç ile dahi kısıtlı olarak sağlanabilen ulaşım imkanları, gerekse karstik yapının gerektirdiği özenli enjeksiyon ve tahkimat çalışmaları nedeniyle teknik olarak Türkiye’nin en karmaşık baraj projelerinden birisidir.

İnşaat Grubunun birincil ve özellikli faaliyet alanları şunlardır:

 • Barajlar (beton, kaya, toprak dolgu, RCC)
 • Hidroelektrik santraller,
 • Tüneller ve şaftlar,
 • Arazi sulama, arazi drenaj, su isale ve kanalizasyon ağları
 • Yollar ve köprüler ,
 • Doğalgaz, petrol boru hatları ve istasyonları
 • Deniz tarama ve ıslah çalışmaları ile limanlar,
 • Büyük ölçekli spor kompleksleri ve hipodromlar,
 • Derin yer altı yapıları,
 • Oteller, ticari yapılar ve konutlar,
 • Kazıklar, istinat sistemleri ve zemin iyileştirme,
 • Art-germeli yapılar,
 • Askeri yapılar,
 • Büyük ölçekli ve çok uluslu projelerin geliştirme ve gerçekleştirilmesi,
 • Çok uluslu ortaklıkların yapılandırılması ve yönetimi