Logo

TED Vizyon Ziyaretleri

 

İlk olarak 2011 yılında gerçekleştirilen TED Vizyon Ziyaretleri, BM’nin Yön.Krl.Bşk.Yrd. Özgür Çağlan Kuyumcu tarafından geliştirilerek hayata geçirilen bir projedir. Kuyumcu’nun görüşüne göre dünya, günümüzün büyük kitleleri ilgilendiren problemlerini çözümü için yenilikçi ve parlak fikirlere her zamankinden fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda en büyük yardım ise, bireylerin parlak fikirleri bulma ve geliştirme yeteneklerini arttırmak ile sağlanabilir. Kuyumcu’nun tecrübelerine göre bu alanda sahip olunabilecek en büyük değer, iyi bir eğitimin yanı sıra, vizyondur. Bireylerin vizyonunu genişletmek ve geliştirmek, müreffeh gelecek nesiller yaratmak için bir öncelik olmalıdır.

TED Vizyon Ziyaretleri, bireyleri farklı büyük ve özellikli projelerin içine sokmak sureti ile kendilerine değerli tecrübeler sağlamak üzerine kuruludur. Böylece bireyler farklı üretim ve çözüm şekillerini görecek, ufukları genişleyecek ve yenilikçi fikirler üreterek gelecek problemleri çözmek konusundaki yetenekleri artacaktır. İnsan beyninin gelişimi paralelinde en etkin neticeye, bu tecrübelerin öğrenimin son dönemleri ile profesyonel hayatın ilk dönemlerinde kazanılması ile ulaşılmaktadır.

Faaliyet kapsamında seçme öğrenci gruplarına, BM’nin kendi portföyünden seçilmiş büyük altyapı projelerine kısa ziyaretler yaptırılarak bu projelerin oluşumu, işleyişi, problemleri ve çözümleri hakkında bilgi edinilmesi sağlanmaktadır. Farklı disiplinlerden gelen öğrenciler, jeotermal sahalarda kuyu testleri ve sondajlardan, baraj inşaatları, jeotermal ısıtmalı seralar ve hidroelektrik santrallere varan geniş bir portföye maruz bırakılmaktadır. Öğrenciler bir haftalık gezi neticesinde, hem bu projelerde çalışan profesyonellerden ileride yapacakları mesleki seçimlere ilişkin doğrudan bilgiler alabilmekte hem de profesyonel hayatlarında geliştirecekleri çözümler ile ilgili değerli altyapı kazanmaktadırlar.