Logo

Hidroelektrik

Hydropower Baslik Yazi

 

Hidroelektrik enerji sektörüne ilk olarak 1986 yılında Türkiye’nin ilk Yap-İşlet-Devret modelli hidroelektrik yatırımı ile giren BM, bu güne kadar 8 adet HES projesinin inşaatını tamamlamış olup, 1 adet HES’in inşaatına halen devam etmektedir. Bunlardan 5 adedinin sahibi de olan grup, santral işletmelerinde yıllık toplam 240 GWh hidroelektrik enerji üretimi yapmaktadır.

BM’nin yenilik ve verimlilik odaklı politikası doğrultusunda, tüm projelerin, fizibilite aşamasından ticari işletme safhasına kadar, çevre boyutu ve teknik yönleri, şirket içi mühendislik ekibi tarafından, kanuni yükümlülüklerin de ötesinde, titizlikle değerlendirilmektedir.

BM’nin şirket içi mühendislik ekibinin yenilikçi çalışmalarından bazı örnekler aşağıdadır: