Logo

BM Seracılık

Horticulture Baslik Yazi

BM Agro Seracılık Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş., BM Grubu tarafından jeotermal arama çalışmaları kapsamında keşfi ve geliştirilmesi yapılan düşük ve orta entalpili jeotermal sahaların doğru şekilde kullanılması amacı ile hayat bulmuş bir teşekküldür.

Aydın İli, Ortaklar İlçesi, Argavlı Köyü’nde kurulan 50da. Kapalı alana sahip jeotermal ısıtmalı seranın ilk yarısı 31 Ocak 2012, ikinci yarısı ise Eylül  2012 tarihinde üretime başlamıştır.

Topraksız kültürde (cocopeat) salkım domates üretimi yapılan modern cam serada; gübre, iklimlendirme ve CO2 dozlama kontrolleri tamamen otomasyon kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir. Tesiste, yağmur sularını biriktirerek sulamada kullanımını sağlayan 18,000m3 depolama kapasitesine sahip bir havuzun yanı sıra yüksek kapasiteli bir sulama suyu arıtma tesisi de bulunmaktadır. Ürün kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, bilgisayar kontrolü ile doğru zaman ve miktarlarda, BM’nin jeotermal sahalarından üretilen CO2 ile dozlama yapılmaktadır.

Tozlanma ve meyve tutumu konusunda kesinlikle hormon kullanılmayıp, bu işlem Bambus arılarıyla, en doğal şekliyle yapılmaktır. Üretim standartları GLOBALGAP ve ITU dâhilinde uzman ekip kontrollünde sağlanırken, ISO 9001; 2005 Kalite ve ISO 22000; 2008 Gıda Güvenliği Yönetimi eğitimini almış personelimiz ile birlikte tohumdan sofraya sağlıklı güvenilir ürünler sunmaktadır.

Seralarımızda  en iyi hizmet ve ürün kalitesinin sunulabilmesi için 2 Ziraat Mühendisi, 2  Ziraat Teknikeri, 8 İşletme personeli ve 28 sera üretim işçisi hizmet vermektedir.